Adam Mariański

Adam Mariański
Adam Mariański

prof. dr hab. Adam Mariański
przewodniczący Komisji Podatkowej BCC

ekspert BCC ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, przewodniczący piątej kadencji Krajowej Izby Doradców Podatkowych

doradca podatkowy, adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Partner Zarządzający w Mariański Group. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji, członek Rady Naukowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Członek rady nadzorczej polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym wg. rankingu „Rzeczpospolitej” (2019; 2020).

Powszechnie rozpoznawany ekspert z zakresu prawa podatkowego. Przedsiębiorcy szczególnie cenią jego eksperckie opinie podatkowe oraz doradztwo w zakresie M&A, strukturyzacji biznesu, planowania podatkowego oraz niestandardowe podejście do kontroli podatkowych. Ekspert BCC w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych. Autor praktycznego przewodnika dla firm rodzinnych „Budując dla pokoleń”. Opracowuje i wdraża plany sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych, konstytucje rodzinne oraz wyspecjalizowane instrumenty planowania spadkowego, w tym instrumenty o charakterze międzynarodowym, trusty czy fundacje

Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Jego największym sukcesem było wprowadzenie w Ordynacji podatkowej klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Obecnie prowadzi w szerokim zakresie naukowym oraz informacyjnym działalność w celu sprawiedliwego opodatkowania dochodu, a także zastąpienia podatków dochodowych podatkami przychodowymi, a następnie zniesienia tego typu podatków.  .

Przez ponad 20 lat pracy badawczej nad prawem podatkowym zgromadził bogaty i wartościowy dorobek naukowy, skupiający się wokół zagadnień praktycznych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jej restrukturyzacji i międzypokoleniowego transferu w kontekście regulacji ustaw podatkowych.

Autor bądź współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, sukcesji podatkowej, sukcesji biznesu, w tym monografii, glos, opinii oraz praktycznych komentarzy. Aktywny i ceniony komentator zmian prawnych na łamach gazet i czasopism, takich jak m. in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Money.pl. Autor publikacji w specjalistycznych czasopismach, m. in. Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy.

www.marianskigroup.pl

www.firmabezryzyka.pl

BLOG:

www.doradcafirmrodzinnych.pl

www.kontrolapodatkowa.pl

2023-10-13

Panel "Firmy Rodzinne"
  • 11:15 - 12:15
  • 60 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.