Andrzej Buła

Andrzej Buła
Andrzej Buła

Andrzej Buła – marszałek województwa opolskiego.  W roku 1989 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończył studia podyplomowe - w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie, w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. W tym roku zdobył tytuł MBA w zakresie zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W wyniku wyborów samorządowych został w roku 2006 radnym województwa opolskiego, a w roku 2007 wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych – zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Posłem był do czasu wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku. W kadencji 2014-2018 został radnym województwa i ponownie radni wybrali go na marszałka województwa. Funkcję tę pełni także kolejną kadencję. W czasie, gdy był marszałkiem, województwo opolskie w wielu rankingach było i jest liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich. Konsekwentnie realizował program „Opolskie dla rodziny”, wspierający procesy demograficzne i skierowany do rodzin w regionie. W styczniu 2017 r. zainicjował realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (to druga, po małopolskiej, taka inicjatywa na szczeblu regionalnym).
 

2023-10-13

Inauguracja - Panel "Gospodarka"
  • 09:30 - 11:00
  • 90 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.