Marian Noga

Marian Noga
Marian Noga

Prof. Marian Noga – senator, wykładowca akademicki. Senator IV i V kadencji, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca akademicki, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. Członek Team Europe zespołu ekspertów informujących o funkcjonowaniu i polityce Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej; polityką fiskalną w europejskiej przestrzeni gospodarczej; funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro; funkcjonowaniem sektora usług w UE; ekonomią kultury. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

2023-10-13

Inauguracja - Panel "Gospodarka"
  • 09:30 - 11:00
  • 90 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.