Szymon Ogłaza

Szymon Ogłaza
Szymon Ogłaza

Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, o specjalności samorządowo - ustrojowej oraz europeistyki.
Pracował m.in. w CTC Polska sp. z o.o., gdzie zajmował się projektami unijnymi, dotyczącymi promocji zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy. Od stycznia 2008 roku do listopada 2015 roku był dyrektorem gabinetu wojewody opolskiego. W tych samych latach był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był także pełnomocnikiem wojewody opolskiego ds. polskiej prezydencji w Radzie UE. W latach 2011-2014 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
Radny miasta Opola VI i VII kadencji, w tym czasie przewodniczący komisji edukacji i kultury rady miasta oraz komisji doraźnej ds. zmian w statucie miasta. Na początku VII kadencji był przewodniczącym Rady Miasta Opola.
W listopadzie 2015 roku objął funkcję członka zarządu województwa opolskiego – w zarządzie zajmował się m.in. infrastrukturą, gospodarką oraz polityką regionalną i przestrzenną. W czasie pełnienia przez niego tej funkcji województwo opolskie z sukcesem zrealizowało m.in. projekt „Mobilne opolskie”, czyli zakup siedmiu nowoczesnych pociągów typu Impuls do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich, nadzorował także wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich. W minionej kadencji rozpoczął prace przygotowawcze do opracowania nowej strategii województwa opolskiego.

(źródło: https://bip.opolskie.pl/2016/09/szymon-oglaza/ )

 

2023-10-13

Inauguracja - Panel "Gospodarka"
  • 09:30 - 11:00
  • 90 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.