Tomasz Klekowski

Tomasz Klekowski
Tomasz Klekowski

Tomasz Klekowski – doradca w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa. Jest twórcą studiów Biznes.AI prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wspiera Konfederację Lewiatan., Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka, jest Ambasadorem i Członkiem Kolegium projektu PoLAND of IT Masters oraz Członkiem Rady Programowej Konkursu Fabryka Przyszłości. Uczestniczy w pracach GRAI (Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji) jako lider jednej z podgrup. Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą, jest Partnerem Think-Tank.pl oraz jednym z założycieli międzynarodowej społeczności Intelligent Leadership Hub. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna z osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce. Autor raportów i artykułów, wykładowca, prelegent i mentor. Wspiera startupy i fundusze VC. Odpowiadał za rozwój rynku Data Center i Internetu Rzeczy w regionie EMEA w firmie Intel, kierując pracami zespołów zajmujących się miedzy innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, chmurą oraz cyberbezpieczeństwem. Kierował przez wiele lat organizacją Intela w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD.

2023-10-13

Panel "Sztuczna Inteligencja"
  • 12:45 - 13:45
  • 60 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.